Відкриті дані Тернополя: поточний стан і рекомендації

У 2020 році Тернопіль отримав 5 місце у рейтингу1 прозорості за даними програми “Прозорі міста” від Transparency International Ukraine. Посів четверте місце після Харкова, Маріуполя і Хмельницького у рейтингу2 впровадження політики відкритих даних за 2020 рік серед міст обласного значення. Місто відзначили за наявність необхідних політик та прийнятих нормативно-правових актів з впровадження відкритих даних, їх високої якості. Нижчий показник (50-74%) міська рада отримала за залучення користувачів до оприлюднення даних.

На порталі відкритих даних3 вказано, що запроваджена політика спрямована як на дотримання принципів оприлюднення відкритих даних, так і на “стале використання відкритих даних управлінцями, підприємцями та громадськістю”. Та чи в “погоні” за кількістю даних не страждає якість їх впровадження?

Огляд нормативно-правової бази політики відкритих даних у Тернопільській міській раді

У жовтні 2017 року Тернопіль зробив перший крок до публікації муніципальних відкритих даних. Розпорядженням4 міського голови була створена робоча група, яка напрацювала Стратегію розвитку відкритих даних у м. Тернополі на 2017-2018 роки5. Документ включав у себе ключові індикатори з календарним планом оприлюднення інформації, її аудитом, консультування розпорядників інформації щодо виконання Постанови Кабміну та ін. Окрім цього, додаткові пункти стосувалися комунікації з населенням та залучення усіх зацікавлених сторін до реалізації проєктів із використанням відкритих даних. 

Звіт про виконання стратегії6, опублікований на початку 2019 року, відобразив відмінності між нормативним виконанням вимог Закону та практичного застосування отриманих даних. Найкраще виконані індикатори організації роботи з оприлюднення інформації, пошуку фінансування на створення нових продуктів, розробки стандартів публікації відкритих даних. Проте, для визначення тих даних, які турбують населення, не було проведено публічне опитування серед жителів міста, не розроблена методологія аудиту відкритих даних, не започаткована співпраця із профільними навчальними закладами для створення нових проєктів. Загалом, Стратегія виконана на 75%.

1. Рейтинг прозорості та підзвітності Тернополя за 2020 рік. Програма «Прозорі міста», 2020 р. Джерело: https://transparentcities.in.ua/city/ternopil/2020

2. Аналітичний звіт «Оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації у 2020 році». Міністерство цифрової трансформації України, 2021 р. Джерело: https://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Opryliudnennia-ta-onovlennia-vidkrytykh-danykh_Zvit.pdf

3. План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. Джерело: https://data.gov.ua/pages/plan-dii-z-pryiednannia-odc

4. Розпорядження міського голови №195 від 09.08.17. Тернопільська міська рада. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-miskogo-golovi/1144.html

5. Стратегія розвитку відкритих даних у м. Тернополі на 2017-2018 роки. Тернопільська міська рада, 2017 р. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/vidkriti-dani/18196.html

6. Рішення виконавчого комітету «Про виконання Стратегії розвитку відкритих даних у місті Тернополі на 2017-2018 роки». Тернопільська міська рада, 2017 р. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/vikonavchiy-komitet/rishennya-vikonavchogo-komitetu-2019/26324.html

23 січня 2019 року Тернопіль приєднався7 до Міжнародної Хартії відкритих даних. Цього ж дня, виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив План заходів та дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних8. Досягнення результатів було заплановане до кінця 2020 року. 

Із запланованих показників виконання Плану заходів, станом на січень 2022 року міська рада не опублікувала всі набори даних, які вимагає Постанова Кабінету Міністрів №835 від 21.10.2015 р. Проте, розроблені стандарти публікації даних і встановлені правила проведення аудиту (щонайменше один раз на 6 місяців), що відображено у окремо затвердженому виконавчим комітетом Положенні9 про набори даних Тернопільської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Систематично публікують матеріали на офіційому сайті ради.

Натомість, не опублікована оновлена стратегія розвитку відкритих даних. Невідомо також, чи брали до уваги відкриті дані для розробки цільових програм. У жодній з них немає щодо цього згадок. Не вказано це і у річних звітах розпорядників 2019-2020 рр перед виконавчим комітетом. 

У плані заходів зазначено, що на основі внутрішнього аудиту в управліннях Тернопільської міської ради буде сформований перелік тих даних, які становлять суспільний інтерес. Та чи достатньо лише цього методу для розуміння інформації, якої потребує громадськість? Відсутнє підтвердження й того, чи відбувається співпраця з профільними закладами освіти щодо створення студентських проектів (дипломних робіт тощо) на базі відкритих даних, а також з ІТ-компаніями щодо створення проектів на відкритих даних та підтримки конкурсів проектів на основі відкритих. У звітах відповідальних розпорядників (Управління освіти та науки/Управління стратегічного розвитку міста) немає згадок чи посилань на результати виконання цього завдання. 

Враховуючи відсутність звіту щодо реалізації Плану заходів та дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних, неможливо повністю оцінити ефективність її виконання.

Позитивна конкуренція: Тернопіль у загальнонаціональних рейтингах

11 грудня 2020 року відбувся третій форум Індексу місцевої е-демократії. Команда дослідників за методологією Центру розвитку інновацій оцінила10 Тернопіль, який посів 1 місце з показником 75,3%. Місто також відзначили за найбільший прогрес у розвитку е-демократії порівняно із попередніми роками (+28,6%). 

7. Рішення виконавчого комітету «Про приєднання Тернопільської міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної Хартії відкритих даних». Тернопільська міська рада, 2019 р. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/vikonavchiy-komitet/rishennya-vikonavchogo-komitetu-2019/26326.html

8. План заходів та дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних у Тернопільській міській раді. Тернопільська міська рада, 2019 р. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/vidkriti-dani/28627.html

9. Рішення виконавчого комітету «Про затвердження Положення про набори даних Тернопільської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Тернопільська міська рада, 2020 р. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/vidkriti-dani/43086.html

10. Індекс місцевої електронної демократії в Україні. Центр розвитку інновацій, 2020 р. Джерело: https://cid.center/wp-content/uploads/2021/01/e-dem.pdf

Цього ж року Тернопіль отримав 5 місце (75,2 бала) у рейтингу11 прозорості за даними програми “Прозорі міста” від Transparency International Ukraine. Для порівняння прийнятих нормативно-правових актів із їх практичною реалізацією, створений рейтинг підзвітності 50 міст України. Тут Тернопіль займає 6 місце із лише 19 балами зі ста.

https://lh5.googleusercontent.com/AAElY0-nk3ldpgRsUNsKUh5t4zNeceMq69gPXrkPFTOGs56DxGgxh6pdebWXkHuYl1RWAcZf3MjjAnglGKs7mt6e6opDTLue8O7pk3PosViJ4-b6Vy7ZdlnBvVfnma4ejoQi2-ba

Проте жоден із цих рейтингів не оцінює відокремлено впровадження політики відкритих даних.

У 2019 році Тернопіль став переможцем12 у національному конкурсі з відкритих даних Open Data Award. Наступного ж року нагороду за найвищі стандарти публікації відкритих даних міськими органами управління призначено13 Харкову.

Місто посіло четверте місце після Харкова, Маріуполя і Хмельницького у рейтингу14 впровадження політики відкритих даних за 2020 рік серед міст обласного значення. Місто відзначили за наявність необхідних політик та прийнятих нормативно-правових актів з впровадження відкритих даних, їх високої якості. Нижчий показник (50-74%) міська рада отримала за залучення користувачів до оприлюднення даних. У той же час, у звіті зазначено, що в Тернополі збір пропозицій щодо вдосконалення та переліку необхідних даних здійснювався на заходах Open Data Campus (21 березня 2020 р.) та Ternopil Open Data Hackathon (23 листопада 2019 р.).

11. Рейтинг прозорості та підзвітності Тернополя за 2020 рік. Програма «Прозорі міста», 2020 р. Джерело: https://transparentcities.in.ua/city/ternopil/2020

12. Тернопіль переміг у номінації Open Data City Award. Тернопільська міська рада, 2019 р. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/news/32818.html

13. В Україні проаналізують вплив відкриття даних на різні галузі економіки та створять Національний центр компетентності у сфері відкритих даних. TAPAS (проект «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»), 2020 р. Джерело: https://tapas.org.ua/all-uk/news-uk/v-ukraini-proanalizuiut-vplyv-vidkryttia-danykh-na-rizni-haluzi-ekonomiky-ta-stvoriat-natsionalnyj-tsentr-kompetentnosti-u-sferi-vidkrytykh-danykh/

14. Аналітичний звіт «Оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації у 2020 році». Міністерство цифрової трансформації України, 2021 р. Джерело: https://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Opryliudnennia-ta-onovlennia-vidkrytykh-danykh_Zvit.pdf

Публікація та оновлення даних на національному порталі та тернопільському відрізняється 

На всеукраїнському Порталі відкритих даних15 Тернопіль менш активно оновлює інформацію. Так, із переліку обов’язкових даних для всіх розпорядників згідно з Постановою КМУ №835, на ньому опубліковано 70,8% (51 набір). На Тернопільському16 порталі ситуація майже співпадає – 73,6% (53 набори).

Проте оновлення даних відрізняється. Станом на 31 січня 2022 р. на місцевому порталі розпорядники оновили 66,6% даних, а на національному – лише 37,5%.

Однією із причин такої невідповідності може бути те, що на двох порталах зазначена різна частотність оновлення даних для одного і того ж набору. Наприклад, на національному інформація про рекламні засоби має бути оновлена щоквартально, на місцевому – після внесення змін. Це створює додаткове навантаження для розпорядників, які двічі мають оновлювати ті ж набори. 

Додатково труднощі у пошуку інформації виникають тоді, коли Тернопільська міська рада не централізовано завантажує дані, а через інших розпорядників (комунальні установи, підприємства): відомості про придбані лікарські засоби та їх розподіл, дані про медичне обладнання, дані про споживання комунальних послуг, надходження і використання благодійної допомоги тощо. За відсутності на порталах вичерпного переліку зареєстрованих навчальних закладів, місцевих закладів охорони здоров’я, неможливо перевірити, чи вчасно і сповна публікують дані. Об’єднаного набору по всіх установах немає. На місцевому порталі довідник підприємств відсутній, хоча є на національному (востаннє оновлений 7 червня 2021 р.).

C:\Users\admin\Desktop\відкриті дані\Аналітична записка\273649556_150120040723429_2075014992272987457_n.jpg

15. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. Джерело: https://data.gov.ua/

16. Портал відкритих даних Тернополя. Джерело: https://opendata.ternopilcity.gov.ua/

Інноваційні продукти громади на основі даних

На сайті Тернопільської міської ради створений окремий розділ “Е-сервіси”17, де увазі громадськості представлений цілий ряд сервісів на основі відкритих даних:

 • Інтерактивна карта відповідальності за прибирання Тернополя взимку18  (частоту оновлення інформації на сайті не зазначено, набір даних на порталі не опублікований);
 • Інтерактивна карта реєстру комунального майна19 (оновлюється щоквартально, на карті відображене майно, яке отримала міська рада після утворення територіальної громади)
 • Карта спортивних майданчиків Тернополя20 (останнє оновлення – 25 червня 2020 р.. Хоча в Тернополі були облаштовані21 нові майданчики у 2021 році)
 • Інтерактивна карта позашкільних закладів Тернополя22 (створений благодійним фондом “MagneticOne.Org” спільно з MagneticOne Municipal Technologies. Опублікований 4 серпня 2020 р.)
 • Інтерактивна карта зовнішньої реклами23 (опублікована 21 лютого 2019 р.)
 • Інтерактивна карта незаконних забудов у м.Тернополі24 (станом на 0.12.2021 р.)
 • Економіко-планувальні зони Тернополя25 (економічні зони з посиланням на рішення сесії)
 • Сервіс поіменного голосування депутатів (посилання недійсне, інформація про депутатів Тернопільської міської ради відсутня)
 • Інтерактивна карта розміщення захисних споруд у Тернополі26 (станом на 28.12.2021 р.)

17. Е-сервіси. Тернопільська міська рада. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/

18. Інтерактивна карта відповідальності за прибирання Тернополя взимку. Джерело: https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=661e4b4939ba4910a234b04e2354a4eb&fbclid=IwAR2Q0001OT4Za0rGRGbEFJayat-0NgTte7O3GemJUeSwAbdkKLoWDwhoTzo

19. Інтерактивна карта реєстру комунального майна. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/interaktivna-karta-reestru-komunalnogo-mayna/

20. Карта спортивних майданчиків Тернополя. Джерело: https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=dddd1ad56a7b4f7caf8e21b78f232080

21. Громадський бюджет Тернопільської громади, 2021 р. Джерело: https://budget.e-dem.ua/6110100000/projects

22. Інтерактивна карта позашкільних закладів Тернополя. Джерело: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JCilbcQGSRoOp-23AYftMgUKGzk&ll=49.557073661745065%2C25.600309649999986&z=14

23. Інтерактивна карта зовнішньої реклами. Джерело: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=49.55178040823054%2C25.589411576054886&z=13&mid=14uMUMytz_X03Dp3e9Y8yqxDOZn-BhYPI

24. Інтерактивна карта незаконних забудов у м.Тернополі. Джерело: https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=9a7d428def7e4d8294adb10904657c64&fbclid=IwAR2TKWyJ90PsK8v81pLCcxi688zwm-4uxZO2lxkf45A3I9L9u1pnJl0qCjQ

25. Економіко-планувальні зони Тернополя. Джерело: https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=68be99cb4bb0445799654300387013f0

26. Інтерактивна карта розміщення захисних споруд у Тернополі. Джерело: https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=cf66288d0b34497ba8530415606f6a5e

У 2018 році команда видання Texty.org.ua розробила для Тернопільської міської ради Інтерактивну карту ремонту житлового фонду та шляхо-мостового господарства27. Дані завантажені з початку 2013 року, де зазначено рік виконання робіт, назву підрядника і вартість. Але зараз карта не відображається коректно і міська рада не продовжила наповнювати її оновленою інформацією.

На сьогодні жителі громади користуються Сіті-бот “Назар”28. Міська рада взяла участь у конкурсі від команди розробників «OpenDataLab-Ukraine» і отримала півроку безкоштовного періоду для впровадження сервісу. Він об’єднує дані від усіх комунальних служб міста. Він надає швидкий та зручний канал отримання своєчасної інформації стосовно поточних ремонтів та строків усунення аварій.

У 2020 році організації та експерти у сфері відкритих даних наголосили29, що “Тернопіль, Житомир, Біла Церква, Бровари, Запоріжжя, Кам’янець, Кам’янське, Краматорськ, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Одеса та інші українські міста де-факто мають дані про місцезнаходження громадського транспорту, але не відкривають до них доступ” та звернулися із відповідним зверненням до органів місцевого самоврядування. Для відображення руху громадського транспорту функціонують дві системи: Транспорт Тернополя30 та EasyWay31. Але на самому сайті Транспорт Тернополя в Умовах використання зазначено: “Використання сервісу та/або даних сервісу про переміщення громадського транспорту у комерційних цілях переслідується законом”, що суперечить Постанові КМУ №835 та ЗУ “Про доступ до публічної інформації”. Таким чином, Тернопіль доєднався до міст, де є дані про місцезнаходження місцевого транспорту, але доступу до них громадськість, бізнес і влада не мають.

У звіті32 управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ зазначено, що міська рада опублікувала 219 наборів даних станом на 2021 рік, а також те, що “Тернопіль став одним із міст-пілотів, якому Міністерство цифрової трансформації передало місцевий Портал відкритих даних (https://opendata.ternopilcity.gov.ua/). На сьогодні працівниками управління оновлено розпорядження «Про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

27. Ремонти Тернополя. Texty.org.ua, 2018 р. Джерело: https://texty.org.ua/d/2018/ternopil/

28. CityBot Назар. OpenDataLab-Ukraine. Джерело: https://citybot.pro/

29. Заява: Приховувати дані про рух громадського транспорту під час карантину неприпустимо. Офіс ефективного регулювання BRDO, 2020 р. Джерело: https://brdo.com.ua/top/dlya-bezpeky-ukrayintsiv-neobhidno-vidkryty-dani-pro-ruh-gromadskogo-transportu/

30. Транспорт Тернополя. Джерело: http://detransport.com.ua/

31. EasyWay Тернопіль. Джерело: https://www.eway.in.ua/ua/cities/ternopil/routes

32. Рішення виконавчого комітету «Про роботу управління цифрової трансформації та комунікацій зі засобами масової інформації» від 27 січня 2020 р. Тернопільська міська рада, 2020 р. Джерело: https://ternopilcity.gov.ua/vikonavchiy-komitet/rishennya-vikonavchogo-komitetu-2019/57081.html

Висновки і рекомендації

Органи місцевого самоврядування повинні мати проактивну позицію у відкритті даних. Коли вони будуть якісні, оновлюватимуться вчасно, а також буде налагоджений процес постійного інформування про практичні можливості їх використання, то активні громадяни, розробники, бізнес не лише ознайомлюватиметься з ними, а й створюватиме нові продукти. Таким чином, пропозиція на дані формуватиме попит.

Тернопільська міська рада показує позитивну тенденцію у відкритті даних. Для вдосконалення залучення громадян та підвищення якості оприлюднення рекомендуємо:

 1. Оновити Стратегію розвитку відкритих даних із зазначенням заходів, відповідальних та кінцевих термінів виконання. Включити більше діяльності із залучення громадян до формування переліку даних, що становить суспільний інтерес, та до публічних заходів щодо їх використання. 
 2. Оприлюднити форму зворотного зв’язку чи збору пропозицій, які сервіси чи набори даних потрібні
 3. Популяризувати інструменти і відкритих даних, використовуючи портал.
 4. Опублікувати усі набори даних, які вимагає Постанова КМУ №835.
 5. Провести аналіз запитуваної інформації громадянами і оприлюднити найбільш запитувані набори даних на порталах.
 6. Провести інформаційний аудит даних і оприлюднити його результати
 7. Змінити періодичність оновлення даних на національному порталі відповідно до місцевого Положення про оприлюднення відкритих даних.
 8. Започаткувати приватно-публічне партнерство та популяризувати відкриті дані серед бізнесу, в тому числі для використання у комерційних цілях.
 9. Провести опитування про важливі для громадськості набори даних. При цьому, воно повинне бути якомога спрощеним – спрямоване на аудиторію, яка не має знань чи досвіду у створенні продуктів на основі відкритих даних. Це дозволить отримати результати від більшої кількості жителів і, водночас, надасть розуміння для бізнесу та розробників, що цікавить населення.
 10. Провести інтерв’ю із представниками ІТ-компаній для визначення необхідних для них наборів даних. Провести спільне тестування їх якості, наповненості та зручності у використанні.
 11. Запровадити системну співпрацю із закладами вищої освіти для спільної організації заходів із ознайомлення студентів з відкритими даними та створення нових продуктів на їх основі. Додатково, закласти фінансування у міський бюджет для проведення навчань.
 12. Публікувати історії успіху, де зазначати, як використання відкритих даних допомагає приймати рішення та формувати програми структурним підрозділам Тернопільської міської ради. Поширювати історії підприємців, розробників, які створили популярні сервіси на їх основі.
 13. Оприлюднювати набори відкритих даних, створені різними структурними підрозділами, в єдиному електронному кабінеті розпорядника. Не створювати різні сторінки структурних підрозділів, щоб не виникало труднощів у пошуку інформації користувачами.

Авторка Марія Іщенко, заступниця голови ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики» (м. Тернопіль).

9 лютого 2022 року спільнота OpenUp організувала дискусію за участі Тернопільської міської ради. Відео заходу можна переглянути за цим посиланням https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1141840719967575

Подія та вказаний матеріал були розроблені в рамках проекту RAPID, що реалізується за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, а також у партнерстві з Американськими Радами і програмою Open World Ukraine.

Погляди учасників заходу та авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.