«Аналіз оплати праці державних службовців у контексті реформування системи державного управління: збірка досліджень»

Книга «Аналіз оплати праці державних службовців у контексті реформування системи державного управління: збірка досліджень» одна із трьох підсумкових видань роботи експертів Офісу фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (далі – ОФЕА) в якій зібрані дослідження питань функціонування публічних фінансів в України.

Завантажити PDF

Про ОФЕА – Офіс створений з метою підвищення ефективності і якості законодавства, яке розробляє і ухвалює Верховна Рада України та використання наявної в Україні фінансової та економічної інформації для ефективного нагляду за діяльністю уряду та аналізу його політики. Його створено в рамках проекту, що фінансується програмою «Підтримка реформи управління державними фінансами» GIZ. ОФЕА не є частиною ВРУ – це частина реформи управління публічними фінансами.

Чому видання розміщене на сайті – ініціатива OpenUp Ukraine, це спільнота активістів/ок, розробників/ць, дослідників/ць, які розділяють цінності відкритості в Україні: даних, коду, дослідження та форматів, а напрямок «Відкриті дослідження» передбачає популяризувати, ініціювати впровадження принципів відкритого дослідження.

Зміст видання – у публікації проаналізовано показники фонду оплати праці державних службовців міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних та районних адміністрацій України протягом 2015–2018 рр. У контексті зміни законодавства України про державну службу фонд оплати праці державних службовців має збільшитися, а також повинна змінитися його структура.

Зокрема, посадовий оклад має становити більшу (70%) частину фонду оплати праці, а стимулюючі виплати, відповідно, зменшитися – до 30%. У дослідженні проаналізовано фонд оплати праці державних службовців з 2015 року, коли ще був чинним старий закон, та заробітну плату вже після набуття чинності новим Законом України «Про державну службу» (2016 рік).
Подано детальний аналіз показників фонду оплати праці державних службовців різних категорій та груп, різних рівнів органів державної влади протягом 2015–2018 рр., охарактеризовано зміни самого законодавства, витрачання коштів ЄС на реформу державного управління, а також чисельність і структуру державних службовців. Окрім того, проаналізовано систему оплати праці в європейських країнах, зарубіжний досвід нарахування заробітних плат в основних секторах економіки (деякі країни Західної та Східної Європи), державних службовців у країнах ОЕСР.