Аналіз оприлюднення Маріупольською міською радою інформації у форматі відкритих даних

 

Вступ

Українське законодавство визначає поняття публічна інформація у форматі відкритих даних, як «публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання»

Відкриті дані органу місцевого самоврядування допомагають аналізувати роботу органу, покращувати сервіси, створювати нові послуги та інструменти. На основі відкритих даних створюються різноманітні онлайн-сервіси, аналітичні модулі, застосунки, чат-боти, які покращують якість життя громади, полегшують комунікацію з міською радою, а також можуть використовуватися органом місцевого самоврядування для аналізу, та прийняття рішень.

Орган місцевого самоврядування зобов’язаний надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на своїх вебсайтах

Для виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Кабінет Міністрів України розробив та ухвалив Постанову № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», яка визначила формати, структуру, вимоги, перелік наборів відкритих даних, що обов’язкові до оприлюднення розпорядниками інформації.

03 березня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Постанови № 835, розширивши перелік наборів для оприлюднення (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 №407 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867»).

У цьому дослідженні аналізуються відкриті дані Маріупольської міської ради. Зокрема, розглядається кількість та якість наборів даних, опублікованих розпорядниками інформації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради.

Аналіз політики відкритих даних Маріупольської міської ради

Аналізуючи політику відкритих даних Маріупольської міської ради варто відзначити низку документів, що регламентують відкриття даних на місцевому рівні, а саме:

Так станом на 01.12.2021 у місті:

 • Проведений аудит відкритих даних (у 2020 році);
 • Функціонує Геоінформаційна система міста Маріуполя;
 • Створений та запущений в експлуатацію Вебпортал відкритих даних Маріупольської міської ради;
 • Затверджений та оновлюється перелік наборів даних наборів даних Маріупольської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних;
 • Встановлені загальні вимоги до наборів даних, які оприлюднюються; 
 • Визначений орган, відповідальний за впровадження політики відкритих даних;
 • Розпорядниками інформації призначено осіб, відповідальних за оприлюднення наборів даних
 • Внесені відповідні зміни до посадових інструкцій (впроваджена типова посадова інструкція спеціаліста із впровадження політики відкритих даних)
 • Впроваджений план дій щодо реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних, серед яких:
 • Підвищення якості управління даними
 • Співпраця на національному та міжнародному рівні
 • Оприлюднення наборів даних та їх популяризація
 • Запровадження моніторингу якості наборів даних
 • Підтримка проектів на основі відкритих даних
 • Запровадження зворотного зв’язку
 • Створена  робоча група  щодо реалізації проєкту із забезпечення комунальними підприємствами та установами міста підготовки та публікації наборів даних на  порталі відкритих даних м. Маріуполя та затверджений перелік заходів, серед яких:
 • здійснення попереднього аудиту інформації;
 • визначення розпорядників інформації, переліку та форматів наборів відкритих даних;
 • визначення відповідальних осіб в комунальних підприємствах за підготовку та публікацію наборів відкритих даних;
 • надання пропозицій щодо складу наборів даних, визначення переліку пріоритетних наборів даних для публікації в межах проєкту;
 • проведення навчання відповідальних осіб  розпорядників інформації щодо формування та розміщення наборів відкритих даних  на порталі відкритих даних міста;
 • розробка та затвердження порядку оприлюднення комунальними підприємствами міста наборів даних на  міському порталі відкритих даних;
 • підготовка визначених до публікації наборів даних визначення періодичності їх оновлення;

Політика щодо розвитку відкритих даних Маріупольської міської ради відповідає найкращим практикам і рекомендаціям у сфері оприлюднення даних у форматі відкритих даних. Результативність реалізації цих заходів підтверджена високими позиціями міста у рейтингах прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

Здійснена робота у напрямку оприлюднення відкритих даних має стати підґрунтям для подальшої реалізації ефективної та комплексної політики відкритих даних. Це передбачатиме проведення заходів з популяризації наборів даних міської ради, запровадження зворотного зв’язку, підтримку проектів на основі відкритих даних.

Аналіз якості та кількості наборів даних

У порівнянні з 2020 роком кількість наборів даних, оприлюднених на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради збільшилася майже удвічі з 68 до 129 наборів. 

Набори своєчасно оновлюються відповідно до встановленої періодичності (не оновлено близько 10% наборів), структура наборів відповідає рекомендаціям Міністерства цифрової трансформації України. Кожен набір має паспорт, описи наборів інформативні, кожен набір має ключові слова.

Оприлюднення даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних здійснюється не так якісно та структуровано, як на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради.

Всього на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних зареєстровано 32 розпорядника інформації, що належать до сфери управління Маріупольської міської ради, якими загалом оприлюднено 337 наборів даних.

При цьому Маріупольською міською радою (як розпорядником інформації) оприлюднено 118 наборів даних, із яких 79 оновлено своєчасно (67%), іншими розпорядниками всього оприлюднено 219 наборів даних із яких тільки 28 наборів  оновлено своєчасно (12,8%).

Такий стан обумовлений тим, що Маріупольська міська рада при оприлюдненні наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних пішла шляхом консолідації наборів даних від себе, як єдиного розпорядника, та оприлюднює їх через один кабінет на порталі. Цей підхід значно полегшує пошук і є обґрунтованим допоки на порталі не узагальнять розпорядників інформації, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування.

Аналіз публікації наборів даних, передбачених Постановою КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. (зі змінами), показав, що з 67 наборів даних (за 5-ма наборами Маріупольська міська рада не є розпорядником інформації) на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних Маріупольською міською радою оприлюднено 45 наборів даних і ще 5 наборів наявні на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради – загалом 50 наборів даних, з яких вчасно оновлено 41 набір (80%).

Аналізом ідентифіковано декілька типових ситуацій під час оприлюднення наборів на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, які варті того, щоб звернути на них увагу:

1.  Вчасність оновлення наборів даних, періодичність

Із 45 наборів даних, опублікованих Маріупольською міською радою на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, 14 наборів (31%) не оновлені відповідно до вказаного періоду оновлення, а також:

 • Три набори даних не мають вказаної періодичності оновлення, хоча періодичність оновлення цих наборів даних затверджена у Положенні про набори даних Маріупольської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
 • 10 наборів даних мають періодичність оновлення відмінну від вказаної у Положенні про набори даних Маріупольської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Варто відзначити, що періодичність оновлення на порталі частіша, ніж вказана в Положенні.
 • Є 8 наборів даних, які вчасно оновлені на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради, але не оновлені на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

2.  Відсутність опублікованих наборів даних

19 наборів даних, передбачених Постановою КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. (зі змінами) відсутні в повному обсязі як на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних так і на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради:

 • Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин
 • Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності
 • Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт
 • Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств (на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднено 2 набори даних, що оновлюються від КП «МТТУ» та КП «Маріупольське водопостачання»)
 • Інформація із системи обліку публічної інформації
 • Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

Нові (після змін від 03.03.2021 до Постанови КМУ №835)

 • Дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспорту.
 • Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин
 • Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини
 • Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень
 • Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
 • Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності
 • Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності
 • Перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами
 • Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної підпунктом 1 пункту 1 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”)
 • Адміністративні дані в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації
 • Результати інформаційного аудиту

Ще 5 наборів даних, передбачених Постановою КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. (зі змінами) відсутні в повному обсязі на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, але оприлюднені на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради:

 • Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)
 • Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднено 1 набор даних, що оновлюються від КП «МТТУ»)
 • Перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, у тому числі маршрути перевезень
 • Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування
 • Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

У наборі «Перелік об’єктів комунальної власності» 3 файли, з інформацією тільки Buildings (Parcels та MovableProperty пусті файли).

3.  Невідповідність структури набору даних

Наприклад, набір «Дані про об’єкти та засоби торгівлі м. Маріуполя», оприлюднений на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, не відповідає структурі, рекомендованій Мінцифрою, при цьому структура того же набор, оприлюдненого на Вебпорталі відкритих даних Маріупольської міської ради, повністю відповідає рекомендаціям.

4.  Якість даних у наборах

Деякі таблиці у наборах, оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, містять комірки з інформацією, що не відповідає назві колонки, містить зайві знаки, помилки. Наприклад, у наборі «Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо)», у колонці address Thoroughfare / Вулиця або аналог містяться записи з неправильними скороченнями, які не відповідають назвам об’єктів топоніміки в Адресному реєстрі («пр.» замість «просп.»).

Рекомендації

 • Внести зміни до розпорядження міського голови від 29.09.2020 №343р «Про затвердження Положення про набори даних Маріупольської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» з метою приведення «Переліку наборів даних Маріупольської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» у відповідність до вимог Постанови КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. (зі змінами);
 • Налаштувати вчасне оновлення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, відповідно до вказаного періоду оновлення;
 • Привести таблиці у наборах даних у відповідність до структури, рекомендованої Мінцифрою;
 • Формувати таблиці наборів даних з коректною та правильною інформацією;
 • Опублікувати результати аудиту відкритих даних;
 • Сформувати план розвитку політики відкритих даних у місті;
 • Створити за потреби робочу групу з розвитку відкритих даних із залученням представників бізнесу або громадського сектору 
 • Популяризувати відкриті дані;
 • Розширювати використання відкритих даних, створювати унікальні набори даних.

Приклади використання відкритих даних

Інформація про рух громадського транспорту у режимі реального часу від martrans.gov.ua

Програма MarTrans показує положення громадського транспорту міста Маріуполь в режимі онлайн. У місті муніципальний транспорт – автобуси, тролейбуси та трамваї – оснащені GPS-трекерами, що дозволяє отримувати інформацію про рух у режимі реального часу. Серед функцій програми:

– повний список актуальних маршрутів з візуалізацією на карті міста (схема та інтервал руху, час роботи);

– GPS-дані громадського транспорту;

– визначення напрямку руху на базі GPS-даних та розрахунок часу прибуття транспорту на зупинку;

На основі API, дані про рух громадського транспорту у Маріуполі почали відстежувати інші популярні сервіси, такі як EasyWay та CityBus. Вони отримують дані у форматі GTFS Realtime, що є оптимальним для даних про рух транспорту в реальному часі. 

Інформація про рівень забруднення атмосферного повітря у режимі реального часу від www.saveecobot.com

Проект включає екологічний чат-бот та мапу якості повітря, поєднує дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля. Використовується більше 40 джерел даних. Продуктом агрегуються дані з найбільшої кількості відкритих джерел, серед яких громадські і комерційні проекти, набори даних органів місцевого самоврядування, дані університетів та навіть станцій окремих жителів країни.

Міський чат-бот «Назар CityBot»

Сіті-бот «Назар» створювався, як міський чат-бот у сфері житлово-комунального господарства. До його основних функцій належать завчасне автоматизоване сповіщення містян через месенжери та соцмережі про планові та аварійні відключення комунальних послуг за вказаною адресою, надання систематизованої довідкової інформації щодо комунальних та соціальних служб міста, змога швидко подати заявку про аварійну ситуацію чи відсутність комунальних послуг, а також можливість щомісячно оцінювати роботу міських служб.

Сіті-бот використовує дані адресного реєстру та реєстру адміністративно-територіального устрою, які допомагають у реалізації розсилань про ремонтні роботи за конкретними адресами.

Зараз функціонал продукту розширюється, крім комунальної сфери,
доступні розділи, де користувачі можуть оцінити стан чи легальність МАФу, надіславши його геолокацію, дізнатися про послуги та записатися до одного з ЦНАПів міста та багато іншого.

Геопортал Маріупольської міської ради

Геопортал є частиною геоінформаційної системи міста Маріуполя і дозволяє візуалізувати на мапі міста будь-який набір даних, що має у своєму складі геопросторові дані.

Геопортал наповнений даними містобудівного кадастру, інформацією про орендарів земельних ділянок, комунального майна та іншими даними, що допомагатимуть як фахівцям, так і пересічним громадянам швидко отримувати необхідну публічну інформацію з переліку опублікованих наборів даних.

Медицина Маріуполя в цифрах

Медицина Маріуполя в цифрах — це інтерактивний дашборд про роботу системи охорони здоров’я за 2019 – 2020 роки. В його основі — відкриті дані Маріупольської міської ради та Національної служби здоров’я України. Проект допомагає дізнатися про роботу та фінансування комунальних закладів охорони здоров’я, найпоширеніші захворювання, надходження та використання благодійної допомоги медустановами. Сервіс допоможе з вибором сімейного лікаря, а також надасть рекомендації щодо діагностики стану здоров’я. Є аналітика по закладах, по лікарях, по навантаженню на лікаря, дані по статево-віковому розподілу пацієнтів, динаміка кількості встановлених діагнозів відповідно до віку, статі, закладу а також рекомендації щодо діагностики найпоширеніших захворювань відповідно до статі та віку пацієнтів.

Місто для всіх

Місто для всіх – це веб-сервіс, який покликаний зробити місто зручнішим для маломобільних верств населення. Проєкт має на меті забезпечити прозорість інформації щодо наявних у місті засобів доступності та робіт, що проводились для їх облаштування.

Проєкт використовує дані Запорізької міської ради про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інформацію щодо закупівель системи Prozorro, дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів та дані про декларативні документи з Реєстру будівельної діяльності. Дані сервісу оновлюються щоквартально.

Автор Андрій Єфремов, експерт з питань доброчесності.

23 грудня 2021 року спільнота OpenUp організувала дискусію за участі Маріупольської міської ради. Відео заходу можна переглянути за цим посиланням https://www.facebook.com/UkraineOpenUp/videos/310377497650506

Подія та вказаний матеріал були розроблені в рамках проекту RAPID, що реалізується за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, а також у партнерстві з Американськими Радами і програмою Open World Ukraine.

Погляди учасників заходу та авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.