Звернення до АРМА щодо оприлюднення Перелiку арештованих активiв, переданих в управлiння АРМА

Ініціатива з розвитку відкритих даних в Україні  OpenUp Ukraine (openup.org.ua) вітає і підтримує наміри Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв (далі – АРМА) бути відкритими і прозорими, оприлюднюючи інформацію про важливі елементи своєї роботи.

Так, 19 березня 2019 року Вами було публічно презентовано Перелiк арештованих активiв, переданих в управлiння АРМА (далі – Перелік). Вказаний перелік містить суспільно важливу інформацію і є затребуваним громадськими активістами та активістками, експертами та експертками, розробниками та розробницями різноманітних інформаційних продуктів, аналітики, розслідувань. Для того, щоб вказаний Перелік можна було ефективно використовувати в їхній діяльності, потрібно, щоб він був оприлюднений в машиночитному форматі.

Так, пунктом 4 роздiлу I Вимог до змiсту Перелiку, затверджених наказом АРМА вiд 05.03.2019 №109 «Про затвердження Вимог до змiсту Перелiку арештованих активiв, переданих в управлiння АРМА» (далi — Вимоги №109) визначено порядок оприлюднення Перелiку, а саме:

“Перелiк пiдлягає актуалiзацiї раз на календарний мiсяць та оприлюдненню на фiцiйному веб-сайтi АРМА в мережi Iнтернет у форматi Portable Document Format (PDF) [далi – таблиця], доступному для завантаження”.

Однак, оприлюднення Перелiку в такому форматi фактично унеможливлює обробку та отримання даних з нього за допомогою iнформацiйних систем без участі людини (розуміємо — автоматизовану обробку, використання в сервісах, програмних застосунках). Такий формат не є машиночитаним, а данi у ньому — структурованими.

Окрім того, обробка та отримання даних з Перелiку у форматi PDF вимагає наявностi спецiалiзованого програмного забезпечення (для оптичного розпізнавання символів, наприклад, ABBYY FineReader) та значних витрат часу, що є неефективним та незручним способом роботи з Переліком, особливо, беручи до уваги значний його обсяг.

З метою покращення взаємодії з громадськістю, сприяння підвищення прозорості процесу управлiння АРМА арештованими активами, сприяння спонуканню попиту на придбання арештованих активів на електронних торгах, пропонуємо Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв наступне:

 

  • Внести змiни до власного наказу вiд 05.03.2019 №109, якi передбачали б оприлюднення Перелiку не лише у форматi PDF, а також додатково i у форматi, що мiстить тi самi данi, але у структурованому виглядi, наприклад XLSX.

 

  1. Здiйснювати оприлюднення Перелiку у форматi XLSX на Єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних разом з iншими наборами даних, що вже оприлюднюються АРМА (відповідно до п 5 Положення про набори даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015 №835).

Вказані змiни не потребуватимуть додаткових витрат чи ресурсів вiд АРМА, оскiльки PDF-файл, у якому зараз оприлюднюється Перелiк, створюється на основі файлу Microsoft Excel. Тобто, достатньо оприлюднювати первинний файл, у якому ведеться Перелік.

Ми переконані, що оприлюднення та регулярне оновлення Переліку дозволить з максимальною користю і ефектом застосовувати дані, сприятимуть прозорості та відкритості АРМА, забезпечать зростання рівня співпраці та довіри серед громадськості та спільноти відкритих даних з агентством.

Також ми готові надати вам юридичну та технічну консультацію, підтримку щодо того, як забезпечити оприлюднення Переліку у форматі XLSX.

Просимо розглянути наше електронне звернення/пропозицію та надати відповідь у встановлені законом терміни.

З повагою,

представники та представниці ініціативи OpenUp Ukraine

 

  1. Гарагуц Ярослав Валерійович, Clarity Project;
  2. Бабинська Надія Анатоліївна, OpenUp Ukraine;
  3. Іванкін Олексій Юрійович, Opendatabot
  4. Захаров Кирило Віталійович, Суд на долоні
  5. Самоходський Ігор
  6. Невдаха Михайло Вікторович
  7. Гарасим Назарій Іванович
  8. Олександр Го, CityScale.com.ua

 

21 березня 2019 р

 

Відповідь тут https://drive.google.com/file/d/0BzOfDKZ6ZGkkX1NzNHFXTzFEWlBuenJ6anZOejRrbFJLXzNn/view?usp=sharing