Колективний запит до Міністерства юстиції щодо отримання всього ЄДР

Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, зокрема право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Закріплене Конституцією України право на інформацію та окремі способи його реалізацію визначені у Закону України”Про доступ до публічної інформації”.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”:

Право на доступ до публічної інформації гарантується: 1) обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;” (ч.1 ст. 3);

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах” (ч. 1 ст. 10-1);

Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.”;

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом” (ч. 2 ст. 1)

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним (ч. 3 ст. 19).

Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”:

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних)…”;

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: … відкритих даних відповідно до Закону України “Про доступ до публічної  інформації””.

Постановою КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 визначено, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) є набором даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а Міністерство юстиції є розпорядником інформації.

Тобто весь обсяг інформації Єдиного державного реєстру є публічною інформацією, що є відкритою та має надаватися і публікуватися у формі відкритих даних, якщо інше прямо не визначено законом.

При цьому хочемо зауважити, дані Єдиного державного реєстру, що оприлюднені за адресами https://minjust.gov.ua/m/ediniy-derjavniy-reestr-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan та https://data.gov.ua/dataset/1c7f3815-3259-45e0-bdf1-64dca07ddc10 є вужчими, аніж обсяг відомостей Єдиного державного реєстру відповідно до ст. 9 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. А також значно вужчими, аніж відомості, Єдиного державного реєстру, що надаються у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів (ч. 2 ст. 11 зазначеного у цьому абзаці Закону).

 

Наголошуємо, що наш запит стосується надання у формі відкритих даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у повному обсязі, але не меншому ніж оприлюднений на порталі електронних сервісів (з урахуванням ч.3 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).

Відповідно, інформація, яку ми запитуємоу формі відкритих даних, має містити щонайменше такі дані (див. розділ V Наказу Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5):

Щодо юридичних осіб:

1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код;

3) організаційно-правову форму;

4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);

5) статус громадського формування;

6) мету діяльності громадського формування;

7) відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство, або частку держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

8) перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;

9) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформацію про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

10) місцезнаходження юридичної особи;

11) види діяльності;

12) назву органів управління юридичної особи;

13) відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку – для громадського формування;

15) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);

16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);

17) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;

18) дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;

19) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі якщо державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

20) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

21) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

22) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

23) дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;

24) відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об’єднання;

25) відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;

26) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

27) дані про юридичних осіб – правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

28) дату та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підставу для його внесення;

29) дату та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підставу для його внесення;

30) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

31) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;

32) дату відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);

33) інформацію про здійснення зв’язку з юридичною особою.

Щодо фізичних осіб – підприємців:

1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;

2) місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою – підприємцем);

3) види діяльності;

4) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу – підприємця – у разі якщо державна реєстрація фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

5) дату та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;

6) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

7) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;

8) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця;

9) дату та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підставу для його внесення;

10) дату відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підставу для її внесення;

11) дату відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи – підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);

12) інформацію про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем.

 

Окрім того, хочемо повідомити, що відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» «2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.».

 

Відтак, реалізуючи своє конституційне право на інформацію та керуючись Законами України “Про доступ до публічної інформації”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, звертаємося до Вас із запитом щодо надання нам:

даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у вигляді відкритих даних у повному обсязі, але не меншому ніж оприлюднений на порталі електронних сервісів.

 

Просимо надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на адресу: [email protected]

 

Контактний телефон (номер засобу зв’язку): 0502104847 Бабинська Надія Анатоліївна

 

П.І.Б. запитувачів
Самоходський Ігор Олександрович

Гарагуц Ярослав Валерійович

Іванкін Олексій, Підгайний Микита (Опендатабот)

Басиста Яніна Вячеславівна

Фльонц Володимир

Насрідінов Ренат

Мільман Сергій  (YouControl)

Павлюк Сергій

Бабинська Надія

Щелоков Олександр

Миронов Павло

Романюков Артем

Олексюк Тетяна

Захаров Кирил (Суд на долоні)

Пліва Олександр

Відмова – https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ARfptZOJ6-tNaRQgYLVXUgZijcKCFMIb