Відкритість і відкриті дані в Одеській міській раді

Передісторія відкритих даних в Україні бере початок із Закону «Про доступ до публічної інформації», який було прийнято у 2011 році і який закріпив «порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес», та визначив принципи доступу до публічної інформації. Але надання такої інформації тоді було передбачене лише шляхом подання запитів, що обмежувало прозорість і сповільнювало доступ до даних. 

Тож у 2015 році до Закону «Про доступ до публічної інформації» та низки інших законів внесли низку важливих змін: ввели поняття «публічна інформація у формі відкритих даних» і визначили принципи їх оприлюднення, зокрема на єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Згодом Постанова КМУ № 835 від 21 жовтня 2015 року «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» визначила набори даних для оприлюднення у формі відкритих даних, їхній формат і порядок регулярного оновлення.

Що таке публічна інформація та відкриті дані?

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами (у машиночитаному форматі), вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. 

Машиночитаний формат – формат даних, структурований таким чином, що дає змогу ідентифікувати, перетворювати та отримувати конкретні дані, включаючи окремі факти та їх внутрішню структуру, без участі людини.

Машиночитаним називають формат стандартною комп’ютерною мовою, що може бути зчитаний автоматично браузером чи іншою комп’ютерною системою. Документи офісних редакторів документів та PDF-файли легко читані людиною, але, як правило, складні для машинної інтерпретації. Такі формати як XML, JSON, CSV із заголовками колонок є машиночитаними форматами. HTML, як структурна мова розмічування, за правильного застосування в поєднанні з мікроформатами, може бути одночасно людино- і машиночитаним форматом. За належного використання засобів структурування, документи текстових редакторів теж можуть бути машиночитані.

Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Тип данихФормат даних
Текстові даніTXT, RTF, MD, ODT*, DOC(X), (X)HTML*
Структуровані даніRDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*
Графічні даніGIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT
ВідеоданіMPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D
АудіоданіMP3, WAV, MKA
Дані, розроблені з використанням програми Macromedia FlashSWF, FLV
Архів данихZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*
Геопросторові даніGeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.

Згідно Постанови, перетворення (зокрема, вивантаження з баз даних та в разі потреби знеособлення) публічної інформації у публічну інформацію у формі відкритих даних є обов’язковим.

Набір даних – сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують.

Оприлюднення набору даних – завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації.

Хто такі розпорядники інформації?

1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них;

5) юридичні особи публічного права, державні/комунальні підприємства або державні/комунальні організації, що мають на меті одержання прибутку, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді.

Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Власні веб-ресурси розпорядників або Єдиний  державний веб-портал відкритих даних?

Надання публічної інформації в Україні забезпечується двома шляхами:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Багато розпорядників інформації наразі віддають перевагу власним веб-ресурсам, а не Єдиному державному веб-порталу відкритих даних. Хоча, згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. Про необхідність оновлювати набори даних на Єдиному державному веб-порталі у Законі зазначається декілька разів. Тож, слід памятати, що, окрім своєчасного та достовірного оприлюднення інформації на сайті ради, чітко визначений перелік даних має ще публікуватись і на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Саме створення та забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування. Наразі це Міністерство цифрової трансформації України. Згідно Постанови КМУ № 835 від 21 жовтня 2015 року, Мінцифри повинно забезпечити належне функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних. 

Проведення щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних

Мінцифри повинно проводити щорічний моніторинг стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості, зокрема шляхом проведення щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних із подальшою публікацією результатів моніторингу. Для цього до 1 березня року, що настає за роком оцінки, усі міста обласного значення надсилають Мінцифрі заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації.

За рейтингом Transparent cities/Прозорі міста, який публікується щорічно з 2017 року, Одеса впевнено покращує свої показники прозорості та підзвітності. Так з 32,5 балів у 2017 році загальний бал Одеси зріс до 61,5 балів у 2020, що дало можливість місту посісти 17 місце серед 100 міст України. Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України – результат оцінки прозорості діяльності міських рад 100 найбільших міст України. 

У рейтингу підзвітності того ж Transparent cities/Прозорі міста Одеса займає 41 місце серед 50 міст, що увійшли до моніторингу у 2020 році. Рейтинг підзвітності міст України дозволяє оцінити, наскільки задекларовані у нормативно-правових актах і публічній комунікації зобов’язання міської влади співмірні із практикою та реальним досвідом жителів громади.

Строки оприлюднення відкритих даних

Документ про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті розпорядника інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем після його видання.

Під час вибору періодичності оновлення наборів даних розпорядник інформації повинен забезпечити максимально можливу частоту їх оновлення та підтримки в актуальному стані на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у місячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

У разі внесення до наборів даних позапланових змін оновлення таких наборів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних усіма розпорядниками інформації та ОМС 

Відкриті дані органів місцевого самоврядування зазвичай містять інформацію найрізноманітнішого типу: дані про використання публічних коштів і виконання бюджетів; перелік укладених договорів і наданих адміністративних послуг; перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду, включно з даними про умови оренди; відомості про лікарські засоби, придбані за бюджетні кошти, про їх розподіл між закладами охорони здоров’я та залишки в кожному з них;  дані про депутатів і поіменні результати їх голосування на пленарних засіданнях тощо.

Зауваження: 

 1. Згідно Закону, розпорядники інформації можуть створювати модулі управлінської аналітики на основі наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Не допускається розміщення модулів управлінської аналітики без посилання на використані набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Однак Одеська міська рада, як ми побачимо далі, це робить, чим порушує вимоги Закону. 
 1. Розпорядник інформації може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

Перелік наборів даних для усіх розпорядників інформації та стан їх оприлюднення ОМР згідно з Законом:

1Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
2Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
3Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
4Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних із нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів (не знайдено на сайті ОМР)
5Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
6Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
7Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
8Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації
9Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики
10Інформація про нормативно-правові засади діяльності
11Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки
12Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
13Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки
14План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення
15Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги (не знайдено на сайті ОМР)
16Результати інформаційного аудиту (не знайдено на сайті ОМР)

Крім зазначеної вище інформації, для ОМС передбачений ще додатковий перелік інформації, яка підлягає опублікуванню. Нижче перелік сервісів з відповідними наборами інформації, яка може і має бути надана у формі відкритих даних: 

Назва набору данихПосилання
1Перелік об’єктів комунальної власностіhttps://omr.gov.ua/ua/city/enterprises/ 
2Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємствhttps://omr.gov.ua/ua/city/enterprises/ 
3Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустроюhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/listdep/otkritie-dannie/titulnie-spiski-na-provedenie-kapitalnogo-i-tekuschego/
4Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)https://reklamaomr.od.uahttp://odessa.kontora.ua/odview/ 
5Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті https://omr.gov.ua/ru/open-city/budget/perechen-zaklyuchennih-dogovorov/
6Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо)https://torg.omr.gov.ua  – в стадії наповнення
7Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість та вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарківhttps://omr.gov.ua/ru/announcement/222146/
8Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пунктуhttps://omr.gov.ua/ua/acts/projects/committee/44191/
9Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)https://omr.gov.ua/ua/city/departments/dtks/otkritie-dannie/
10Дані про місце розміщення зупинок міського електричного та автомобільного транспорту https://www.omr.gov.ua/ua/city/departments/dtks/otkritie-dannie/ 
11Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з нихhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/gorzdrav/otkritie-dannie/https://omr.gov.ua/ua/city/departments/gorzdrav/otkritie-dannie/
12Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядуванняhttps://deputat.odessa.ua/session/
13Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік прийомуhttps://deputat.odessa.ua/deputies/https://deputat.odessa.ua
14Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насадженьhttps://www.omr.gov.ua/ua/city/departments/eco/otkritie-dannie/
15Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населенняhttps://opendata.omr.gov.ua/datasets/453c5a1f-7500-4ef7-9d6f-8b52d2c12e45/
16Дані про надходження звернень на телефонні “гарячі лінії”, в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощоhttps://1535.odessa.ua/catalog/
17Дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розглядуhttps://citizen.odessa.ua/petition/https://omr.gov.ua/ru/acts/council/81264/
18Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектівhttps://citizen.odessa.ua/projects/https://www.youtube.com/playlist?list=PL9kCLTOesuyxcHr1TT6qFu3_0GRN0QFXO
19Дані про паркування, у тому числі розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонуванняhttps://omr.gov.ua/ua/acts/council/37098
20Адресний реєстрhttp://service.ombk.odessa.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ad56c35f5beb49b387212d4fc9d06110 
21Дані про надані адміністративні послугиhttps://opendata.omr.gov.ua/disposers/departament-nadannya-administrativnih-poslug-odeskoi-miskoi 
22Дані про видані будівельні паспортиhttp://service.ombk.odessa.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3bbe7a061a5d4f818bdab6154ccdef9a
23Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’яhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/gorzdrav/otkritie-dannie/
24Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робітhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/listdep/otkritie-dannie/razmeschenie-spectehniki-ispolzuemoy-dlya-predostavleniya/
25Дані про черги дітей у дошкільні навчальні закладиhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/deposvita/otkritie-dannie/
26Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладівhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/deposvita/otkritie-dannie/
27Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові даніhttps://omr.gov.ua/ua/open-city/cadastre/https://map.land.gov.ua/
28Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустроюhttps://omr.gov.ua/ua/citizens/maps/ 
29Дані про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)https://omr.gov.ua/ru/acts/committee/179124/
30Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами та організаціями (не знайдено)(не знайдено)
31Надходження і використання благодійної допомогиhttps://omr.gov.ua/ua/city/committee/kollegialnie-organi-rabochie-gruppi-komissii/ 
32Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобівhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/report/ https://maino.omr.gov.ua  – в стадії наповненняhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/otkritie-dannie/https://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/schodo-opublikuvannya-pereliku-mayna/
33Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду чи умови іншого користування) до закінчення строку, встановленого пунктом 6 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”https://maino.omr.gov.ua  – в стадії наповненняhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/otkritie-dannie/https://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/schodo-opublikuvannya-pereliku-mayna/
34Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної підпунктом 1 пункту 1 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”)https://maino.omr.gov.ua  – в стадії наповненняhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/otkritie-dannie/https://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/schodo-opublikuvannya-pereliku-mayna/
35Схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проекти (відповідно до повноважень)https://omr.gov.ua/ua/open-city/cadastre/https://map.land.gov.ua/
36Дані про місцезнаходження міського електричного та пасажирського автомобільного транспорту в режимі реального часу, у тому числі короткострокові зміни в русі транспорту та час прибуття транспорту на зупинки в режимі реального часуhttps://transport-odessa.com.ua 
37Дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власностіhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/listdep/otkritie-dannie/
38Перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, у тому числі маршрути перевезеньhttps://transpod.net/#/
39Розклад руху міського електричного та автомобільного транспортуhttps://oget.od.ua/rozklad-ruhu-all/
40Перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користуванняhttps://omr.gov.ua/ru/projects/8771
41Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної комунальні власностіhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/dks/schodo-opublikuvannya-pereliku-mayna/ 
42Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення (не знайдено)(не знайдено)
43Реєстр містобудівних умов та обмеженьhttps://service.ombk.odessa.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c32709b9199847f5bc11136e9b78fd92
44Дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядуванняhttps://omr.gov.ua/ua/citizens/tariffs/
45Перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програмhttps://omr.gov.ua/ru/open-city/programs/
46Перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянамиhttps://omr.gov.ua/ua/city/offices/upravlenie-zemelnih-resursov-departamenta-kommunalnoy/perechen-dokumentov-i-obrazci-zayavleniy/
47Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльностіhttp://ombk.odessa.ua/tymchasovi-sporudy
48Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини (не знайдено)(не знайдено)
49Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходженьhttps://omr.gov.ua/ua/acts/committee/182662/
50Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тваринhttps://omr.gov.ua/ru/acts/council/8844/
51Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власностіhttps://greencity.omr.gov.ua/mafi#map=13//46.4618071520893//30.710563659667972&&layer=1664656129424098568-1,100//2132054465727956618-1,100https://maino.omr.gov.ua  – в стадії наповненняhttps://torg.omr.gov.ua/ – в стадії наповнення
52Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобівhttps://carparking.omr.gov.ua  – дані не повні
53Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин (не знайдено)(не знайдено)
54Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власностіhttps://omr.gov.ua/ua/city/foundations/centr-077/mestonahojdenie-kamer-videonablyudeniya/ https://omr.gov.ua/ua/open-city/web-cam/
55Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власностіhttps://omr.gov.ua/ua/acts/committee/70302/ 
56Дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспортуhttps://omr.gov.ua/ua/city/departments/dtks/otkritie-dannie/

Загальне виконання вимог оприлюднення наборів відкритих даних ОМР

Про Департамент інформації та цифрових рішень ОМР та модулі аналітики 

З метою розміщення наборів відкритих даних Одеської міської ради створено Веб-портал відкритих даних різних структурних підрозділів Одеської міської ради (об’єднана комплексна система обміну даними) https://opendata.omr.gov.ua/ 

На ньому передбачено як тематичний розподіл наборів відкритих даних, так і можливість пошуку відкритих даних за розпорядниками. Для наповнення порталу здійснювався набір відповідної інформації та її опрацювання. Питання отримання та обробки інформації від розпорядників показало, що у структурі Одеської міської ради та її виконавчих органів немає достатньої кількості фахівців для опрацювання великого масиву інформації та перетворення її у необхідні формати відкритих даних.

З метою забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері інформаційної діяльності, впровадження новітніх телекомунікаційних технологій, вирішення актуальних завдань щодо цифрового розвитку та цифрових інновацій прийнято рішення Одеської міської ради від 28.04.2021 р.   № 207-VIII про реорганізацію Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради в Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради (з затвердженням відповідного Положення). Крім того, прийнято рішення Одеської міської ради від 28.04.2021 р. № 243-VIII про реорганізацію Комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» в Комунальну установу «Офіс цифрової трансформації Одеської міської ради» (з затвердженням відповідного Статуту). Основною метою комунальної установи стане забезпечення реалізації державної політики у сферах: цифровізації та цифрового розвитку; цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій; електронного урядування та електронної демократії; розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; відкритих даних; розвитку електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності; безпеки інформації, зв’язку, телекомунікацій. Для виконання нових завдань збільшено штатну чисельність комунальної установи. 

Наразі здійснюється набір працівників відповідних кваліфікацій та спеціальностей, у тому числі й тих, які будуть опрацьовувати набори відкритих даних. Завершується розробка проєкту розпорядження «Про затвердження Порядку оприлюднення наборів відкритих даних Одеської міської ради та її виконавчих органів» (далі – Порядок). Порядком буде враховано вимоги, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами від 3 березня 2021 р.

Слід зазначити, що на сайті Одеської міської ради регулярно публікуються наступна публічна інформація, яка в тому числі, має бути оприлюднена у форматі відкритих даних (машиноточна):

З метою реалізації в м. Одесі державної політики з розвитку інформаційного суспільства та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування, подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури міста, Одеська міська рада у 2015 році вирішила затвердити Міську програму «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки. 

Також існує довідковий портал відкритих даних Одеської області. Однак на порталі фактично відсутні розміщені набори даних. Мета його розробки не дуже зрозуміла, адже він містить інформацію у вигляді візуалізації та статистичних даних. Цей портал є більше аналітичним модулем, який не може слугувати місцевою альтернативою Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Також Одеська міська рада розробила та оновлює Портал об’єктів торгівлі на території м. Одеси. 

Відкриті дані сприяють контролю за прозорістю й ефективністю місцевих органів влади. Перелік незадіяних приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в користування, особливо коли ці дані нанесено на інтерактивну карту, спрощують пошук нежитлових приміщень для оренди. Дані про розклад руху громадського транспорту, його місце перебування у режимі реального часу, а також про перевізників і самі транспортні засоби стають основою для створення мобільних додатків для пересування містом. Перелік навчальних закладів, дані про них і, наприклад, про черги дітей у дошкільні навчальні заклади дозволяють створювати електронні черги та системи онлайн-запису. Це лише кілька найпростіших прикладів, тоді як прикладом складної багаторівневої інтеграції різних типів даних можуть бути так звані «розумні міста». 

Водночас публікація згаданих вище та багатьох інших даних, хоч і не без обмежень, може також сприяти дослідженню міст, розробці більш ефективних міських політик і поліпшенню якості життя мешканок та мешканців.

Рекомендації:

 • Необхідно передбачити впровадження відкритого АРІ на рівні нормативно-правових актів на місцевому рівні та законів у ВР. Місцеві ради можуть звертатися до законотворців щодо модернізації законодавства. 
 • Налаштувати комунікацію з місцевими аналітичними ГО, IT-компаніями з громадськими інтересами, науковцями, громадськими проектами, які організовують і проводять навчання для держслужбовців, та забезпечити їхніх співробітників  професійними знаннями. 
 • Звернутися до депутатів міської ради з пропозицією збільшити видатки на реалізацію політики відкритих даних, їх популяризацію та використання. Необхідно запросити до роботи відповідних спеціалістів. Донести до влади думку, що витрачені кошти повернуться до міста у вигляді інвестицій через збільшення довіри бізнесу та громадян до місцевої влади.
 • Важливо покласти обов’язок публікації наборів даних, роботи з відкритими даними на окремих спеціалістів, а не на вже працюючих посадових осіб. 
 • Зробити контроль за завантаженням наборів даних ОМР на Єдиний державний веб портал відкритих даних обов’язковим і призначити відповідальну за це особу. 
 • Оновити документи зі службовими обов’язками співробітників, які працюють з відкритими даними. Прибрати завдання, які не пов’язані з цією діяльністю.
 • Провести аудит даних ОМР. 
 • Необхідно всі сервіси розмістити структуровано в одному місці, щоб було легше шукати і користуватися ними, та в єдиному машинописному форматі. А дані, на основі яких вони побудовані, мають бути доступні як для завантаження, так і у вигляді АРІ, якщо таке можливо.
 • Важливо популяризувати можливості, які відкриваються для мешканців міста від використання відкритих даних. Не всі спеціалісти, журналісти, аналітики тощо знають про вже опубліковану інформацію.
 • Необхідно розробити загальну стратегію про оприлюднення відкритих даних, зрозуміти основну мету та кінцевий вигляд. 
 • Провести аудит законодавства та місцевих нормативно-правових актів та зрозуміти, що можна оприлюднювати вже сьогодні (геопросторові дані, програми, звіти тощо).

Автор дослідження Павло Колотвін, аналітик, журналіст, голова громадської організації «Інститут політичної інформації».

29 листопада 2021 року спільнота OpenUp організувала дискусію за участі Одеської міської ради. Відео заходу можна переглянути за цим посиланням https://www.facebook.com/UkraineOpenUp/videos/316956863596536

Подія та вказаний матеріал були розроблені в рамках проекту RAPID, що реалізується за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, а також у партнерстві з Американськими Радами і програмою Open World Ukraine.

Погляди учасників заходу та авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.