Позов щодо доступу до Реєстру дозволів Держархбудінспекції у форматі відкритих даних

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання рішення протиправним та зобов’язання вчинити дії

справа 640/19891/18

16 вересня 2018 року Позивач, Бабинська Надія Анатоліївна звернулася до  Державної архітектурно-будівельної інспекції України з запитом в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації». У запиті Позивач просила надати у форматі відкритих даних Реєстр дозвільних документів, який розміщено за лінком http://91.205.16.115/declarate/list.php, а саме всі відомості за наступними категоріями відповідно до існуючих в реєстрі (№ ІДАБ, Документ, Об`єкт, Категорія, Замовник, Технічний нагляд, Проектувальник, Авторський нагляд, Підрядник, Інформація про земельну ділянку), тобто усі відомості, передбачені Порядком ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, затвердженим Наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 року №92 (далі – Порядок ведення реєстру). Позивач просила надати цю інформацію станом на 16 вересня 2018 року, тобто на момент подання запиту. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» як бажану форму відповіді на запит Позивач зазначила надання такої інформації у форматі відкритих даних на її електронну адресу [email protected]

Листом від 21 вересня 2018 року за вихідним номером №40-302/684-18 за підписом першого заступника Директора департаменту-начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур М. Малько Позивачеві було відмовлено у наданні запитуваної інформації  та поінформовано про можливість ознайомитися з цією інформацією на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

26 вересня 2018 року Позивач звернулася до Державної архітектурно-будівельної інспекції України з повторним запитом такого ж змісту, проте не отримала на нього відповіді. 

Вказані обставини підтверджуються копіями відповідних запитів та Державної архітектурно-будівельної інспекції України, які додаються до позовної заяви. Запити про отримання публічної інформації подані в електронній формі, оригінали листів відповідача є в наявності у Позивача. 

Позивач вважає, що відмова Державної архітектурно-будівельної інспекції України  у наданні публічної інформації є протиправним з огляду на наступне.

  1. Положеннями ст. 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 2939-VI встановлено, що публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Вказане також підтверджується у пункті 1.1. Постанови Пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 29.09.2016 року за №10 від 29 вересня 2016 року. 

Право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом (стаття 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Доступ до інформації серед іншого забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Відповідно до частини першої статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. 

Частиною четвертою статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» також передбачено, що перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, на Державну архітектурно-будівельну інспекцію України покладається обов’язок оприлюднювати у формі відкритих даних, зокрема, Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Також відповідно до пункту 6 частини 4 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 року за № 294 Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань веде Єдиний реєстр отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів, а також реєстр виданих ліцензій провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури. 

Як зазначено в пункті 1.1. Постанови Пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 29.09.2016 року за №10 від 29 вересня 2016 року “визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.”

Отже запитувана Позивачем інформація повинна бути зафіксованою та знаходитися у Відповідача  у форматі відкритих даних.

  1. Відповідно до частини 1 статті 22  Закону України «Про доступ до публічної інформації» відмова в задоволенні запиту на інформацію можлива тільки за умови наявності наступних підстав: 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Як зазначено у пункті 12.1. Постанови Пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 29.09.2016 року за №10 від 29 вересня 2016 року “перелік підстав для відмови у задоволенні запиту на інформацію, закріплений частиною першою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.”

Таким чином є протиправною відмова з підстави, зазначеної Відповідачем, а саме з посилання на технічні причини неможливості надати інформацію, як зазначено в листі Відповідача.

  1. Частина 1 статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» також передбачає, що розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Як зазначено у пункті 10.1. Постанови Пленуму Вищого Адміністративного Суду України від 29.09.2016 року за №10 від 29 вересня 2016 року “Закон України «Про доступ до публічної інформації» не містить переліку способів ознайомлення запитувача інформації із запитуваною інформацією. Зважаючи на частину другу статті 34 Конституції України та частину другу статті 7 Закону України “Про інформацію” про те, що ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом, спосіб ознайомлення визначається самим запитувачем інформації.”

Крім того , відповідно до частини 2 статті 22  Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. 

Отже Відповідач протиправно відмовляє у наданні інформації з тієї причини, що запитувана інформація розміщена на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України та обмежує право Позивача у виборі форми одержання інформації. 

Враховуючи викладене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації”, Кодексу адміністративного судочинства України 

ПРОШУ:

  1. Визнати протиправним рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції України  про відмову у наданні публічної інформації, оформлене листом від 21 вересня 2018 року №.№40-302/684-18
  2. Зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України надати Бабинській Надії Анатоліївні на електронну адресу [email protected] у форматі відкритих даних Реєстр дозвільних документів, який розміщено за лінком http://91.205.16.115/declarate/list.php, а саме всі відомості за наступними категоріями відповідно до існуючих в реєстрі (№ ІДАБ, Документ, Об`єкт, Категорія, Замовник, Технічний нагляд, Проектувальник, Авторський нагляд, Підрядник, Інформація про земельну ділянку) 
  3. Вирішити питання про розподіл судових витрат.