Візія розвитку відкритих даних на 2019-2024 роки від ініціативи OpenUp

Що можна зробити у 2019 (Quick wins)

Публікація наборів

 • Пріоритетні набори. Громадянам доступно 900 пріоритетних наборів відкритих даних, які регулярно оновлюються та відповідають основним принципам відкритих даних.
 • Стандартні набори. Розроблено та впроваджено стандарти для всіх наборів даних місцевих органів врядування та наборів, що публікуються усіма розпорядниками.
 • Більше стандартних наборів. Розширення переліку наборів даних, що публікуються центральними органами влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі оприлюднення фінансової звітності підприємств, даних державної статистики та інших.
 • Деперсоналізація. Розпорядниками проводиться робота з аналізу наявності персональних даних в наборах та деперсоналізації наборів.
 • Похідні набори. Публікація наборів, що зв’язують дані кілької наборів. Наприклад, КОДУ – ЄДРПОУ – КОАТУУ.

Спроможність влади

 • Державні ІТ-інструменти. Створення та фінансування державних проектів, направлених на розвиток інфраструктури відкритих даних (створення інформаційних систем для збереження та публікації даних, додатків для валідації наборів даних, тощо).
 • Навчальні курси. Впровадження в освітній процес (в тому числі державних службовців) спеціальних курсів з використання та публікації відкритих даних. Приклад існуючих заходів.

Оцінювання та планування

Залучення та використання

 • Зворотний зв’язок. Налагоджено постійну комунікацію між розпорядниками даних та користувачами даних щодо оприлюднення нових наборів даних, покращення структури, якості оприлюднених, будь-яких змін в структурі наборів та порядку публікації даних.
 • Конференції, конкурси та інші заходи. Інформаційна та методологічна підтримка стартапів, що використовують відкриті дані – організація та проведення державних та муніципальних конкурсів проектів на основі відкритих даних.
 • Відкритість знизу. Створення неофіційного порталу, на якому громадськість публікує набори, що отримані шляхом запитів на публічну інформацію, парсингу державних веб-сайтів, отримання за допомогою API, поєднання кількох наборів, обробки офіційних наборів, тощо.
 • Showcasing. Публікація інформації про продукти, що базуються на відкритих даних у каталозі. Приклади продуктів. Приклад каталогу.

 

Бажаний стан на 2024 рік

Публікація наборів

 • Відкриті реєстри. Відкриті дані з усіх державних реєстрів публікуються відповідно до принципів відкритих даних, до них надається вільний та безоплатний доступ для подальшого використання. Мета – можливість поєднання, аналізу та публікації інформації з реєстрів незалежними розробниками.
 • Оновлюваність. Публікація наборів даних центральних органів влади та органів місцевого самоврядування, що часто оновлюються, відбувається за допомогою прикладного програмного інтерфейсу (API) та файлів оновлень, що містять лише зміни за певний період. Мета – можливість оперативної синхронізації відкритих даних у різних продуктах незалежних розробників.
 • Архіви за період. Публікація текстових даних (нормативних актів, судових рішень, тощо) за минулі періоди у вигляді повних архівів. Мета – можливість аналізу історичної інформації.

Використання

 • Використання владою. Центральні та місцеві органи влади використовують відкриті дані для прийняття та комунікації рішень. Обмін даними між органами влади відбувається в тому числі через оприлюднення наборів на порталі відкритих даних. Мета – незалежність органів влади один від одного та рівність можливостей влади та незалежних розробників у частині використання ВД.

Спроможність влади

 • Інституційна підтримка. У державних органах та органах місцевого самоврядування введені спеціальні посади або відділи, що займаються підготовкою, публікацією, очисткою, розвитком відкритих даних і комунікацією із користувачами даних
 • Вимога відкритості у ІТ-продуктах. При створенні нових електронних сервісів і ресурсів або модернізації існуючих забезпечується можливість експорту даних у відкритих машиночитаних форматах або наявність інтерфейсу прикладного програмування для отримання даних (server-side web API).

Оцінювання та мотивація

 • Моніторинг публікації. Забезпечено постійний моніторинг виконання нормативних актів щодо публікації даних, зокрема дотримання періодичності оновлення наборів, повноти даних та відповідності опублікованих даних затвердженим стандартам. Результати моніторингу враховуються при проведенні щорічного оцінювання держслужбовців і впливають на розмір матеріального заохочення посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування